Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Gospodarstwo ekologiczne w Chudobczycach prowadzone jest przez Fundację Barka, ul. św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań, NIP: 782-11-46-599, REGON: 001415387, mail: gospodarstwo.ekologiczne@barka.org.pl
Do każdej transakcji wystawiany jest rachunek lub faktura (na życzenie).

ZAMÓWIENIE I REALIZACJA

1. Zamówienie należy składać mailowo na adres: gospodarstwo.ekologiczne@barka.org.pl
2. Zamówienia złożone do poniedziałku do godz. 24.00 realizowane będą w środę, natomiast zamówienia złożone do czwartku do godz. 24.00 realizowane będą w sobotę.
3. Towar dostarczamy na terenie Poznania oraz powiatu poznańskiego w środy (zamówienie składane do poniedziałku do godz. 24.00) oraz w soboty (zamówienie składane do czwartku do godz. 24.00). Dostawy w środę oraz w sobotę odbywać się będą między godziną 10.00 a 14.00.
4. Minimalna wielkość zamówienia zwolniona z kosztów dostawy wynosi 100 zł . Koszt dostawy poniżej 100 zł wynosi 20 zł.
5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia podając przyczynę odmowy.
6. W dni świąteczne sprzedaż nie będzie prowadzona. O wszystkich zmianach w sprzedaży klienci będą informowani za pomocą strony internetowej www.ekobarka.org.pl.

FORMY PŁATNOŚCI

1. Akceptujemy wyłącznie płatności na konto. Przelew musi być dokonany przed dostawą (wydruk na potwierdzenie dokonania przelewu przy odbiorze towaru)

Dane do przelewu:

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
Ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

NIP: 782-11-46-599
REGON: 001415387
KRS: 0000137089

Bank Zachodni WBK S.A.
Numer konta: 07 1090 1362 0000 0000 3611 3738

CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów podane w sklepie, są cenami brutto ( zawierają podatek VAT )
2. Obowiązuje cena towaru w momencie składania zamówienia.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru z zastrzeżeniem §10 ust. 3 w/w ustawy ( m.in. towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu).
2. Złożenie reklamacji dokonuje się w formie e-mail: maria.sadowska@barka.org.pl, lub bezpośrednio u dostawcy (wypełniając druk zwrotu)
3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający dokonując zamówienia w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych.
2. Dane osobowe zamawiającego są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania pocztą informacji o charakterze komercyjnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca jest upoważniony do wprowadzenia zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.