STOWARZYSZENIE SAS ORGANIZUJE KURS Z ZAKRESU EKOLOGICZNEJ UPRAWY WARZYW

Stowarzyszenie SAS organizuje 3-miesięczny kurs z zakresu uprawy warzyw ekologicznych  w gospodarstwie ekologicznym w Chudobczycach. Kurs jest prowadzony przez Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka, które prowadzi Centrum Integracji Społecznej. Uczestnicy kursu, w ramach warsztatu ogrodniczego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu ekologicznych upraw na gospodarstwie ekologicznym pod okiem instruktora ogrodnictwa – Edyty Jakubowskiej. Wśród uczestników kursu są mieszkańcy Wspólnoty w Chudobczycach oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej. Są to osoby, które borykają się z problemami życiowymi, jak bezrobocie, bezdomność, uzależnienia. Poprzez pracę odbudowują swoje życie i odzyskują wiarę w siebie.