PIERWSZE WARSZTATY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE SZKOŁA ANIMACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH FINANSOWANIA Z FIO

Pierwsze warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie SAS w ramach projektu „Przedsiębiorczość społeczna – społeczny i ekonomiczny zysk” pod koniec lipca dotyczyły produkcji konfitur, dżemów i kompotów domowej. Warsztaty przeprowadziła Fundacja Barka w swojej restauracji – w przedsiębiorstwie społecznym – „W Starej Piekarni”. Uczestnicy korzystając z zaplecza kuchennego restauracji mogli przygotować słodkie, ale zdrowe produkty. Uczestnikami warsztatów były Panie długotrwale bezrobotne – uczestniczki Centrów Integracji Społecznej w Poznaniu. Przygotowane produkty zostały estetycznie opisane i zapakowane oraz zabrane przez uczestniczki warsztatów do domów.