PIERWSZE SPOTKANIE NA TEMAT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

W dniach 14-15 października Fundacja Barka zorganizowała pierwsze spotkanie na temat przedsiębiorczości społecznej w ramach projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W dwudniowym spotkaniu udział brali długotrwale bezrobotni uczestnicy Centrum Integracji Społecznej na Zawadach oraz na Dąbrowskiego w Poznaniu. Pierwszego dnia spotkanie otworzyła Pani Barbara Sadowska, współzałożycielka Fundacji Barka, która przybliżyła zgromadzonym idee przedsiębiorczości społecznej przypominając, że jesteśmy przedsiębiorczy kiedy odejmujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, niekoniecznie tylko te ekonomiczne. Następnie Pan Andrzej Dawidowski, jeden z Liderów Fundacji Barka opowiedział swoje „świadectwo””: jak po więzieniu, bezdomności oraz w walce z uzależnieniem udało mu się krok po kroku, w długim procesie odbudować swoje życie i „stanąć na nogi”. Andrzej Dawidowski może być przykładem dla uczestników Centrów Integracji Społecznej, że nawet z bardzo trudnej sytuacji  życiowej można wyjść, założyć rodzinę i znaleźć pracę, a nawet pomagać innym.

Drugiego dnia gościem spotkania był Pan Sylwester Woroniecki, aktor Teatru Polskiego w Poznaniu, który opowiedział o swojej pasji do teatru oraz jak hobby zamieniło się w jego zawód. Pan Woroniecki przeprowadził krótkie warsztaty z mimiki twarzy oraz znaczenia naszych gestów. Zachęcił do wzięcia udziału we wspólnym przedsięwzięciu – zagraniu w sztuce „Mewa”. Ostatnimi gośćmi szkolenia byli przedstawiciela firmy Bridgestone – jednej z największych na świecie firm produkujących opony do samochodów osobowych. Ważnym punktem spotkania było przybycie do Centrum Integracji Społecznej Pana Hioryuki Osaki – dyrektora Bridgestone Poznań. Opowiedział on, jak niejednokrotnie trzeba się bardzo zmagać i pokonywać słabości, aby osiągnąć sukces. Zachęcił jednak do podejmowania tego typu wyzwań.